Deze Eduki-cursus, geschreven door Cissy Canninga en Elena Carmona van Loon (beiden orthopedagoog generalist en werkzaam in de jeugdzorg en het onderwijs), is bedoeld voor ouders en verzorgers en is gebaseerd op het regieversterkend handelen. Een werkwijze waarbij de ontwikkeling van regiefuncties en het versterken van de relatie tussen kinderen en opvoeders centraal staat.

Waar gaat de Eduki-cursus over?

Eduki richt zich op ouders die meer willen weten over de opvoeding van kinderen en jeugdigen en versterkt de zelfstandigheid van onze kinderen en jeugdigen. Kinderen leren naar hun gedrag kijken en zelf beslissingen te nemen. Ouders worden bewust hoe ze van invloed zijn op het gedrag van hun kind en de manier waarop hun kind dingen aanpakt. Ouders leren hoe ze het zelfvertrouwen en vaardigheden van hun kinderen kunnen versterken. Ook leren ze welk gedrag bij welke leeftijd hoort en wat er belangrijk is om te ontwikkelen. Hier zoomen we in op zogenaamde regiefuncties van het kind; taal, motoriek, zelfcontrole en geweten bijvoorbeeld, en bekijken we hoe je als ouder hier invloed op hebt. Het belangrijkste hierbij is dat de ouder leert aansluiten bij wat een kind of jongere op een bepaalde leeftijd nodig heeft. Zo heeft een jonger kind meer grenzen nodig dan een ouder kind en praat je met een ouder kind anders dan met een jonger kind. Waarom is dat eigenlijk zo? En hoe doe je dat dan? Dit zijn vragen die centraal staan in de cursus Eduki.

Wilt u meer weten over onze Ediku-cursus, dan kunt u contact opnemen met

Cissy email: cissy@praktijkcanninga.nl, website: www.praktijkcanninga.nl of
Elena email: elenacarmona@online.nl, website: www.regieversterkendhandelen.nl